Tuyển dụng designer

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa

Mô tả công việc Đảm nhận các công việc thiết kế đồ họa cho các dự án được giao. Làm việc trực tiếp với …

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa Chi tiết »